Studentská unie FIT VUT v Brně

děláme studium na FITu radostnějším

Kdo jsme?

  • Provozujeme studentský klub U Kachničky a podporujeme socializaci studentů.
  • Pořádáme velké i malé akce – DOD, Start@FIT, hudební večery, turnaje v deskovkách, šachu, kulečníku...
  • Organizujeme různé studentské přednášky a workshopy.
  • Reprezentujeme studenty na FIT, hájíme jejich zájmy a práva.
  • Komunikujeme s vedením fakulty, řešíme problémy.
  • A hlavně jsme parta studentů, které baví něco dělat!

Trápí tě na fakultě něco? Ozvi se nám!

Studentská unie FIT VUT v Brně

Ahoj! Co že je to ta Studentská unie? Jsme parta studentů z FITu, kteří chtějí něco dělat pro to, aby se nám tady všem studovalo a žilo lépe.

Organizujeme různé studentské akce a aktivity, stojíme třeba za akcí pro prváky Start@FIT nebo dnem otevřených dveří. Máme na svědomí taky příručku prváka (PDF/web), určitě ses tak s námi už někdy setkal*a. Kromě toho nám fakulta svěřila také různé studovny na fakultě a hlavně klub U Kachničky, který pro vás pravidelně otvíráme a pořádáme v něm všemožné akce.

Máš nápad na skvělou akci nebo prostudentskou aktivitu? Umíš čepovat pivo? Chceš organizovat turnaje nebo hudební večery? Máš cit na grafiku, plakáty? Chceš fotit akce? Štve tě, jak fakulta k něčemu přistupuje, a chceš být hybatelem změny? Přidej se k nám!

Studentský klub U Kachničky

Klub U Kachničky – nebo prostě Kachna – je místnost R212 v prostorách FIT VUT, kde mohou (nejen) studenti trávit čas, řešit projekty, dát si partii kulečníku, fotbálku, šachu nebo jedné z mnoha deskovek, zahrát si na klavír či kytaru nebo jen tak posedět s ostatními u sklenice čepovaného nápoje.

Pravidelně otvíráme s barem v pondělí a ve středu od 16:00 do 21:50, ve čtvrtky ve stejný čas pak otvíráme v klidnějším režimu čajovny. Bez obsluhy baru otvíráme tzv. „chillzóny“ často i mimo tuto dobu.

Aktuální informace nejen o otvírání najdeš na webu Kachna Online. Můžeš si tam zapnout push notifikace, aby ti žádná otvíračka neutekla! Najdeš tam také kalendář akcíkatalog deskových her, které si v klubu můžeš zahrát nebo si je odtud můžeš vypůjčit.

Studentský klub U Kachničky

Reprezentace studentů

Studentská unie se snaží zasazovat o práva studentů a hájit jejich zájmy. Není to vždy snadné, protože „sto lidí, sto chutí“, ale vždy se snažíme hledat kompromisy, o věcech diskutujeme uvnitř SU, s širším kruhem studentů i s vedením fakulty.

Někteří členové SU jsou zároveň zapojeni v různých fakultních orgánech, ve kterých mohou řešit konkrétní problémy přímo s vedením a příslušnými osobami. Všichni z nich zde především zastupují studenty, neboj se tedy kteréhokoliv kontaktovat, pokud tě něco bude trápit. Pokud ale nechceš psát konkrétní osobě, vždycky se nám můžeš ozvat pomocí kontaktního formuláře.

Ondřej Ondryáš (xondry02@stud.fit.vut.cz)
kolegium děkana, stud. komora AS FIT, rada pro využití IT a vybavení na FIT

Pro úplnost uvádíme i další studenty, kteří jsou součástí důležitých orgánů, ale nejsou členy SU:

Sociální bezpečí a duševní pohoda

Fakulta i univerzita se vždy snaží zajistit bezpečné a spravedlivé studijní a pracovní prostředí bez jakékoliv diskriminace. Cítíš-li se být jakkoliv osobně ohrožován*a nebo cíleně diskriminován*a zaměstnancem či studentem fakulty nebo univerzity, můžeš se obrátit na některou z kontaktních osob na naší fakultě nebo na koordinátorku pro sociální bezpečí na VUT. Využít můžeš také schránku důvěry umístěnou před A121, její obsah čte pouze koordinátorka sociálního bezpečí na VUT. Fakulta i univerzita jsou povinny se všemi podněty zabývat a dle situace může poskytnout i různé formy ochrany.

(Nejen) vysokoškolský život může být občas vyčerpávající a přinášet s sebou náročné situace. Na VUT máme poradenské centrum, které v takových chvílích může opravdu pomoci. Všichni studenti zde mohou zdarma využít psychologické poradenství. Pro více informací mrkni na stránku ICV VUT.

Studentské přednášky a workshopy

Prostory klubu nám umožňují organizovat různé přednášky a workshopy o všemožných tématech. Snažíme se hledat odborníky i nadšence, kteří rádi předávají své znalosti ostatním. Už jste si u nás mohli poslechnout třeba o Continuous Integration and Delivery či o myšlenkách open-source projektů, pohrát jste si mohli se základními i pokročilými funkcemi gitu, podebatovat jste mohli o cloudu či moderních aplikacích typu PWA.

Většinu přednášek a workshopů streamujeme a nahráváme! Obojí vždy najdeš na našem YouTube kanálu. Informace o plánovaných přednáškách najdeš v našem kalendáři akcí.

Chtěl*a bys své kolegy*ně něco zajímavého naučit? Rádi tě u nás uvítáme! Ty si připravíš téma a libovolné materiály, my zařídíme prostor, techniku a propagaci. V případě zájmu kontaktuj hlavního organizátora, Daniela Marka (xmarek72@su.fit.vut.cz).

Vedení a organizace SU

Nejvyšším orgánem spolku je rada SU tvořená všemi výkonnými členy. Většinu činnosti SU řídí vedoucí týmů a koordinátoři sekcí. Všechny aktivity koordinuje volený předseda, kterému pomáhá jmenovaný místopředseda. Vedení se pravidelně schází na schůzích malé rady, kde probírá aktuální témata. Schůze jsou přístupné všem řádným členům.

Předseda může také jmenovat tajemníka zodpovědného za finance SU. Rada SU volí tříčlennou kontrolní komisi, která dohlíží na činnost spolku a jeho orgánů.

Julie Gyselová

Předsedkyně SU FIT

Je statutárním orgánem SU. Jedná jménem spolku a zastupuje jej tak navenek. Koordinuje činnosti napříč SU. Rozhoduje ve všech věcech, které nespadají do gesce jiného vedoucího v SU. Její funkční období je jednoleté.

Kontakt:
predsedkyne@su.fit.vut.cz,
xgysel00@stud.fit.vut.cz
+420 728 688 378

Julie Gyselová

Jan Kuča

Místopředseda SU FIT

Napomáhá předsedovi s koordinací činností SU a se zajišťováním komunikace uvnitř spolku. V některých případech předsedu zastupuje. Je jmenován předsedou a zůstává ve funkci až do zvolení nového předsedy.

Kontakt:
mistopredseda@su.fit.vut.cz,
xkucaj01@stud.fit.vut.cz
+420 604 543 979

Jan Kuča

Činnosti SU jsou rozděleny mezi organizační jednotky: týmy a sekce. Každá má svého vedoucího/koordinátora, který dohlíží na její činnost a má v ní rozhodovací autoritu. Týmy však nejsou uzavřené bubliny – jeden člen může být členem mnoha týmů a zároveň přispívat k libovolné činnosti SU. Některé činnosti nespadají přímo pod určitou jednotku – na takové dohlíží předseda nebo určený člen, případně je pro ně ustavena pracovní skupina.

Kachna tým

Kontakt: klub@su.fit.vut.cz Vedoucí KT: Lukáš Bláha (xblaha37@stud.fit.vut.cz, +420 778 022 509)

Odpovídá za provoz studentského klubu U Kachničky, a to včetně správy majetku a udělování přístupů. Zabezpečuje manipulaci s občerstvením pro členy spolku a odpovídá za údržbu s tím spojeného vybavení. Zařizuje úklid prostor. Spravuje deskové hry v klubu.

Tým propagace, komunikace a PR

Kontakt: pr@su.fit.vut.cz Vedoucí PR: Jana Kováčiková (xkovac59@stud.fit.vut.cz, +420 773 713 095)

Stará se o propagaci SU a jí pořádaných akcí, spravuje její facebook, instagram i nástěnky v prostorách fakulty. Připravuje plakáty a grafiku pro akce SU. Vyřizuje žádosti na propagaci skrz kanály SU. Zajišťuje fotografování na akcích SU.

HR tým

Kontakt: hr@su.fit.vut.cz Vedoucí HR: Jan Kuča (xkucaj01@stud.fit.vut.cz)

Řeší personální záležitosti SU, organizuje nábory členů a vykonává vstupní pohovory s novými členy. Udržuje si přehled o aktivitě členů a týmů, sbírá a vyhodnocuje zpětnou vazbu členů spolku. Organizuje teambuildingové akce.

Sekce technických záležitostí

Koordinátor technických záležitostí: Jindra Dítě (xditej01@stud.fit.vut.cz)

Spravuje IT prostředky a služby, které SU užívá. Konzultujte technické záležitosti při jednání s fakultou nebo při organizaci akcí. Koordinuje vývoj a provoz interního software pro potřeby SU a klubu. Spravuje e-mailové adresy SU a přístupy členů spolku k službám třetích stran. Spravuje audiovizuální techniku ve studentském klubu.

Tajemník a jeho pracovní skupina

Vedoucí: Julie Gyselová (xgysel00@stud.fit.vut.cz)

Řeší financování činností spolku. Zajišťuje tvorbu daňového přiznání, finanční závěrky a dalších zákonných náležitostí. Vyjednává získávání finančních prostředků. Určuje pravidla pro nakládání s finančními prostředky spolku.

Sekce akcí pro veřejnost

Koordinátor akcí: Richard Hrmo (xhrmor00@stud.fit.vut.cz)

Koordinuje akce organizované SU, udržuje know-how k jejich realizaci. Podporuje společenský život na fakultě, a to typicky pořádáním koncertů, soutěží a různých jiných akcí menšího rozsahu zejména v prostorách studentského klubu U Kachničky.

Kontrolní komise

Kontrolní komise má tři členy:

Jan Brudný (xbrudn02@stud.fit.vut.cz) člen kontrolní komise

Martin Laštovica (xlasto03@stud.fit.vut.cz) člen kontrolní komise

Jindra Dítě (xditej01@stud.fit.vut.cz) člen kontrolní komise

Chceš se přidat?

SU je především spolek dobrovolníků – nikdo tě do ničeho nebude nutit, očekáváme ale, že se k různým úkolům budeš hlásit sám*a nebo že přijdeš s vlastní iniciativou k novým činnostem, se kterými ti ostatní rádi pomohou. Tak neváhej a ozvi se nám!

Koho potřebujeme

Jak bylo řečeno v úvodu, dělat se dají mraky věcí. Nejvíce nám teď chybí lidi, kteří jsou schopni aktivně se chopit různých úkolů a výzev, organizovat a řídit akce. Stejně tak ale oceníme i ty z vás, kteří jsou ochotni pár hodin týdně strávit za barem v klubu nebo tam třeba občas utřít prach.

Členství v SU

Pokud chceš pomáhat s aktivitami SU, prvním krokem je stát se řádným členem spolku podle jeho stanov. Povinností řádného člena je především jakoukoliv dobrovolnou aktivitou přispívat k činnosti SU a sledovat komunikaci v ní. Dostaneš přístup k našemu discordu a datovému úložišti. Můžeš se zapojovat do jakékoliv činnosti v SU a účastnit se libovolných schůzí a akcí. Řádným členem SU se může stát kdokoliv, i nestudující. Řádní členové mohou hlasovat ve volbě předsedy.

Pokud studuješ na FIT, po 60 dnech se můžeš dobrovolně stát výkonným členem. Výkonní členové tvoří radu SU, nejvyšší orgán spolku, který určuje směrování činnosti SU a má absolutní rozhodovací autoritu. Schází se přibližně jednou měsíčně. Také se mohou zapojovat do vedení SU, stát se vedoucími týmů nebo orgány spolku. Jejich povinností je účastnit se schůzí rady SU.

Speciálním druhem členství je členství klubu SU. Takovým členem se stáváš registrací na portálu klubu U Kachničky. Členové klubu se mohou především účastnit akcí v klubu. Mají povinnost hradit členské příspěvky.

Rada SU může za významné zásluhy ve prospěch studentů nebo SU udělit čestné členství. Současnými čestnými členy jsou Ing. Jan Lamacz, Ing. Daniel Janík a Ing. Michal Kotoun.

Napiš nám

Kdyby tě cokoliv zajímalo, neváhej se nám ozvat pomocí našeho kontaktního formuláře.
Přímý kontakt na členy vedení SU najdeš výše. Dále můžeš použít následující kontakty:

PR tým (žádosti o propagaci a podobně): pr@su.fit.vut.cz
Vedení SU: vedeni@su.fit.vut.cz
HR tým (nábor členů): hr@su.fit.vut.cz
Pro komunikaci ohledně klubu U Kachničky: klub@su.fit.vut.cz

Discord SU: su.fit.vut.cz/discord
Telefon do klubu U Kachničky: +420 541 141 013
Telefon do kanceláře SU: +420 541 141 018

Studentská unie FIT VUT v Brně
Božetěchova 1/2
612 00  Brno
IČ: 266 29 216
Číslo účtu: 2201672785/2010

Studentská unie je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku. Jeho chod se formálně řídí stanovami a dalšími vnitřními předpisy, které najdeš zde.